UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława Poniedziałek, 18.06.2018
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków        

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.
Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków powstał w 1992 r. przy Fundacji Sądeckiej z inicjatywy ówczesnego posła Zygmunta Berdychowskiego. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację” mówi Zygmunt Berdychowski. „Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”.
Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami. Duża w tym zasługa samorządów, które partycypowały w programie stypendialnym – Rytra, Łososiny Dolnej, Starego Sącza, Grybowa czy Gorlic.
Każdego roku zwiększa się ilość przyznawanych stypendiów.
- Chętnych z roku na rok przybywa, a my staramy się pozyskiwać większe środki. Część pieniędzy pochodzi od instytucji i urzędów, które z nami współpracują, a resztę Fundacja pozyskuje od sponsorów - powiedział Jerzy Bochyński, wiceprezes Fundacji Sądeckiej. Dlatego ważne jest, aby obok samorządów Fundusz wspierali sponsorzy, którzy przeznaczając dowolne kwoty mogą pomóc w nauce potrzebującym i zdolnym dzieciom.
Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. - Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest to, że uczniowie muszą udzielać się w wolontariacie. To uczy ich, że nie dostają pieniędzy, lecz muszą to w jakiś sposób odpracować na rzecz innych ludzi - mówi Aleksander Rybski, dyrektor I LO i członek kapituły Funduszu.
Na zakończenie każdego roku szkolnego twórca Funduszu Stypendialnego spotyka się ze stypendystami. Od paru lat gościny na te spotkania udziela Aleksander Rybski w Nowym Sączu i Ryszard Guzik – wójt gminy Gorlice. W ten sposób, przed wakacjami Zygmunt Berdychowski gratuluje prymusom wyników w nauce i życzy im udanego wypoczynku.
W roku szkolnym 2013/2014 pomocą objęto  268 uczniów. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła 287 900 zł.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 5. 270 uczniów, o łącznej wartości 3 559 000 zł.
Na co uczniowie przeznaczają tzw. „Stypendia od Berdychowskiego”?

                                            


Anna Zagórowska - stypendystka 2010/2011, dziś studentka ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu:
- Stypendium otrzymywałam w tamtym roku szkolnym od września do czerwca. Przeznaczyłam je na zakup laptopa, który był mi niezbędny do kształcenia się w Technikum Ekonomicznym. Nasza edukacja była związana z programem InsertGt i dzięki temu wsparciu zdobyłam zadowalający wynik na egzaminie zawodowym uzyskując tytuł Technika Ekonomisty.
Jadwiga Jelińska – stypendystka 2010/2011, studentka politologii w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu:
- Pieniądze przydały się na kurs prawa jazdy i na drobne wydatki. Oprócz stypendium udało mi się wygrać konkurs „I ty zostaniesz przedsiębiorcą” organizowany przez firmy Wiśniowski i Fakro oraz portal Sadeczanin.info. Nagroda finansowa pozwoliła mi pokryć część kosztów aparatu fotograficznego, który przydaje mi się w dziennikarskiej pasji.
Zdolnej absolwentce VI Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu udało sie, dzięki bardzo dobrze zdanej maturze, dostać na bezpłatne studia (Politologia i komunikacja medialna) w WSB w ramach projektu Talenty 3D.

Warto wspomnieć, że od 1998 r. przy Funduszu Stypendialnym działa fundusz pożyczkowy dla studentów. Żacy z niezamożnych rodzin mogą liczyć na stały zastrzyk finansowy (300 zł miesięcznie). Z programu pomocy studentom skorzystało dotąd 132 osoby. Spłata nieopro
centowanej pożyczki następuje po uzyskaniu dyplomu i podjęciu stałej pracy.


Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 50
e-mail: [email protected]
 
Koordynator:
Gabriela Leśniak
[email protected]
tel. (18) 475 16 28

Grzegorz Wasiluk
[email protected]
tel. (18) 475 16 48