UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława Poniedziałek, 18.06.2018

Ile pieniędzy dla Sądecczyzny? Ruszają konsultacje subregionalnych projektów

Kategoria: Gospodarka 02-09-2015, 12:00 czytane:

 razy

Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna konsultacje projektu Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020.

Z projektem programu można zapoznać się tutaj. Dokument dostępny jest także w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Wielicka 72b, pok. 304, w godzinach pracy: od pon. do pt., w godz. 8:00 – 16:00.

Konsultacje społeczne potrwają od dziś (2 września) do 6 października 2015 r. Uwagi, umieszczone na formularzu dostępnym tutaj zgłaszać można: elektronicznie na adres: [email protected] lub faksem na numer: 12 29 90 926 lub pisemnie na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72b30-552 Kraków z dopiskiem „uwagi do projektu SPR”
Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W każdym z subregionów działają Fora Subregionalne, które są organem doradczym i opiniodawczym dla działań Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów. To właśnie w ramach Forów będą zapadać decyzje dotyczące projektów, które będą miały szansę na dofinansowanie.

Podkreśla to Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. – Najważniejszymi partnerami są subregiony, gminy, nasze otoczenie. Chodzi o to, żeby jak najlepiej dopasować projekty do lokalnych potrzeb i oczekiwań. Wszystkie działania objęte ścieżką subregionalną zostaną tutaj, w etapie przedkonkursowym, przeanalizowane.


Subregionalny Program Rozwoju (SPR) do roku 2020 wchodzi w skład pakietu programów strategicznych do roku 2020, które będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu w najbliższych latach. SPR ma za zadanie wskazać politykę rozwoju dla każdego z pięciu obszarów województwa w oparciu o ich atuty. Ma także przyczynić się do większego zaangażowania i współpracy lokalnych środowisk na rzecz przygotowania wspólnych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju subregionu.

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM), częścią systemu zarządzania strategicznego województwem jest ustalenie i wdrożenie zasad terytorialnie zróżnicowanej polityki regionalnej w układzie subregionalnym. W systemie programowania strategicznego, SPR pełnić powinien funkcję dokumentu o charakterze programowo-projektowym, wykonawczego wobec SRWM i komplementarnego wobec Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

SPR będzie realizowany poprzez projekty i programy – wspólne i/lub uzgodnioneprzez partnerów subregionalnych. W celu realizacji tych zadań zakłada się wydzielenie części środków regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. SPR służy w szczególności opracowaniu wykazu kluczowych przedsięwzieć subregionalnych: ostateczne zatwierdzenie wykazu przez Zarząd Województwa jest tożsame z warunkową deklaracją wsparcia środkami regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, w trybie pozakonkursowym, pod warunkiem spełnienia odrębnych wymogów formalnych oraz merytorycznych, jakie zostaną ustanowione w systemie realizacji RPO w nowej perspektywie finansowej.

Dwie tury konferencji subregionalnych (marzec-kwiecień i wrzesień 2012 r.) rozpoczęły prace nad wspólnym przygotowaniem programu rozwoju dla poszczególnych obszarów województwa. Były to spotkania z udziałem najważniejszych partnerów społecznych i gospodarczych samorządu regionalnego. W trakcie konferencji przedstawiano założenia SPR i dyskutowano m.in. o najważniejszych projektach, które powinny zostać uzgodnione w ramach partnerstwa subregionalnego.

W kwietniu i maju 2013 r. odbyły się pierwsze posiedzenia forów subregionalnych, których celem było przede wszystkim przedstawienie wstępnego zakresu wsparcia z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dla subregionów oraz zaprezentowanie raportu z ubiegłorocznego naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla poszczególnych subregionów.

RBL
Fot: arch

Podziel się

DODAJ KOMENTARZ

Aby komentować artykuły na portalu należy zalogować się Zarejestruj się